top of page

Ilona Stremmelaar

Ilona Stremmelaar

Mijn naam is Ilona Stremmelaar. Ik ben op 10 mei 1963 geboren in Amsterdam. In 1987 ben ik in Hoogland komen
Wonen. Ik ben getrouwd met Egbert, we hebben 3, inmiddels volwassen kinderen en sinds maart 2019 een kleinzoon.

Ik ben mijn hele leven al creatief bezig. Ik heb 7 jaar creatieve clubs voor kinderen geleid. Ik ben 20 jaar geleden actief

begonnen met schilderen. Ik heb ervaren dat je door middel van creatief, beeldend te werken goed kunt ontspannen en

dat het een enorme uitlaatklep is. Het geeft me daarom veel voldoening om met mensen beeldend te werken middels

tekenlessen, tekentherapie en coaching. Ik heb een holistisch mensbeeld. Dat wil zeggen dat het denken, de geest, het

lichaam en het gevoel een eenheid vormen. Al deze aspecten zal ik ook aanspreken en benaderen tijdens mijn werk

met mensen. Ook kinderen vinden het erg fijn om zich creatief te kunnen uiten. Zeker in deze tijd waarin hoge eisen

worden gesteld aan kinderen. Vooral werken met “bijzondere” kinderen is voor mij een passie. Ik heb ervaring met ASS, hoogbegaafdheid en AD(H)D. Kinderen een veilige plek bieden waar ze zich kunnen uiten d.mv. creativiteit en zo werken aan ontwikkeling en zelfvertrouwen. Praten is dan niet nodig. De taal van beelden zegt genoeg.


Mijn grootste inspiratiebron is de natuur. Ik kan me enorm goed opladen als ik in de natuur, het bos, polder of strand

wandel of fiets. Graag schilder of teken ik de natuur en in het bijzonder dieren. Ook mensen boeien mij enorm. Het is

voor mij belangrijk dat mensen zich gezien, gehoord en aangeraakt voelen als zij voor tekentherapie, coaching of lessen komen.
 

Opleidingen/werkzaamheden/activiteiten/accreditaties
Ik heb mijn HBO, KTNO geaccrediteerde opleiding tot Tekentherapeut  en Coach Beeldend gevolgd bij “de Kolam” .

Tekenschool voor Kunst en Creatieve Communicatie in Zutphen. Verder heb ik o.a. Nascholingen gevolgd over rouwverwerking, biografisch werk, scheiding, Yoga en tekenen, astrologie en de beeldtaal van het onbewuste, Tekenbeweging, collage technieken en natuurcoaching. 
Naast bovengenoemde diploma’s heb ik de HBO-diploma’s Medische en Psychosociale Basiskennis behaald. Deze

diploma’s zijn SNRO geaccrediteerd. Voor alle opleidingen volg ik nascholingen. Tevens neem ik deel aan intervisie

en supervisie.

 

 

 

 

Ik heb mij aangemeld bij de SCAG. Dit is een onafhankelijke en door het ministerie van WVS goedgekeurde

geschillencommissie en tevens aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet (OKJ). Meer hierover op de pagina Tekentherapie. Sinds januari 2017 ben ik register therapeut. Ik sta  ingeschreven bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hierdoor val ik ook onder het Tuchtrecht (TCZ) .

Tekentherapie wordt (deels) vergoed vanuit de aanvullende pakketten.

Ik heb kennis genomen van  en houd mij aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

 

Ik ben al zes jaar actief binnen de beroepsvereniging Tekentaal, als bestuurslid, secretaris en vertrouwenspersoon. De beroepsvereniging verbindt vakgenoten, organiseert nascholingsdagen, informeert haar leden over wettelijke veranderingen verplichtingen en bewaakt de professionaliteit van haar leden. 

Verder ben ik docent bij de opleiding Tekenspecialist van Tekenwijzer. Hier begeleid ik cursisten, kijk ik de huiswerkopdrachten na en geef feedback op de oefensessies die ze doen met proefpersonen. 

logo tekentaal.jpg 12-2014 (edit).jpg
rbcz logo.png
SCAG logo.jpeg
bottom of page