top of page

Depressie en burn-out. Waarom een aparte pagina over deze twee begrippen? 

Ik kom helaas steeds vaker mensen tegen in mijn praktijk en ook daarbuiten die hiermee te maken hebben gekregen. Die lam gelegd zijn door langdurige blootstelling aan extreem hoge druk, verwachtingen en stress. Die simpelweg gewoon niet verder kunnen, en daar komt bij dat ze lang op geschikte hulp moeten wachten. 

Hoe komt het dat dit steeds vaker voorkomt? 

Wij leven in de westerse wereld zeer gejaagd en snel. Hooggespannen verwachtingen beginnen vaak al op de basisschool of nog eerder. Door druk op de huizenmarkt, arbeidsmarkt staan gezinnen onder druk. Allebei werken, kinderen in het dagverblijf en naschoolse opvang. Maar ook het beste willen voor je kind. Ze moeten sporten, sociaal zijn, een muziekinstrument spelen, creatief uitgedaagd worden. Het is erg veel allemaal. Ook ouders willen daarnaast nog een sociaal en sportief leven voor zichzelf. Toch schiet dat er regelmatig bij in.

Goed voor jezelf zorgen, letten op signalen van je lichaam. Rust nemen, me-time, de natuur in, stilte, de telefoon wegleggen zijn zaken die erg belangrijk zijn.  

We zien vaak dat door persoonlijke omstandigheden en eigenschappen er niet goed kan worden omgegaan met deze druk en stress. We denderen maar door. Ook het begrip FOMO (fear of missing out) legt een enorme druk op mensen. Bang zijn dat je dingen mist, dat je voortdurend in contact met iedereen moet staan, het idee dat anderen een leuker en uitdagender leven hebben, het voortdurend 'aan' staan. 

Hoe kan Tekencompas helpen?

Om te beginnen kun je snel terecht. Na een intakegesprek gaan we samen kijken wat nodig is. Welke hulpvragen spelen er? Wat is de voorgeschiedenis? Welke doelen zijn er? Er wordt altijd gekeken hoe de negatieve spiraal doorbroken kan worden. Hoe kan je zelf nieuwe paden aanleggen in je brein op weg naar een positiever en gelukkiger leven. Kleine stapjes maken in de goede richting. De begeleiding bestaat uit meerdere sessies. Ik zet tijdens de sessies altijd tekenen en/of andere beeldende vormen in. Hierdoor kom je sneller tot de kern en kunnen emoties worden geuit en gevoeld. Lees hierover meer op de pagina    

Bij Tekencompas geen vast programma maar individuele benadering en persoonlijke begeleiding. Ieder mens is anders dus ook wat nodig is.  

Tekentherapie valt onder alternatieve zorg en wordt bij de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende pakketten. Lees hiervoor jouw eigen polis na. Verder is het voor de vergoeding niet van belang of de behandeling gaat om burn-out of depressie.  

Wat is het verschil tussen Depressie en Burn-out?

Het cruciale verschil tussen burn-out en depressie is dat iemand met burn-out wel wil, maar niet kan door gebrek aan energie, terwijl iemand met een depressie wel zou kunnen, maar dat door de sombere stemming het niet lukt. Je kunt zeggen dat een burn-out een energiestoornis is en een depressie een stemmingsstoornis.

 

Soms lijken de klachten van een burn-out op die van een depressie. Bij beiden ben je moe. Bij een burn-out staat de vermoeidheid vooral op de voorgrond. Men is psychisch en fysiek vaak volledig 'opgebrand'. Bij depressie overheerst vooral een somber gevoel. Je beleeft geen plezier meer in alledaagse dingen.

Daarnaast kan iemand met een burn-out ook depressief worden. Het herstel zal dan uiteraard veel langer duren. 

Burn-out

Burn-out is het eindstadium van een langdurige periode van stress en (over)spanning. Hierdoor krijg je last van zowel lichamelijke als geestelijke uitputting. Je voelt je letterlijk ‘opgebrand’.

Een burn-out krijg je niet alleen door werkstress, maar kan ook ontstaan door spanningen in de privésfeer. Vaak is het de combinatie van die twee dat je te veel wordt.

Niet alleen volwassenen kunnen een burn-out krijgen, maar jongeren ook.

Bij een burn-out zijn vaak zowel je fysieke als mentale energiereserves volledig ‘opgebrand’. Je merkt dat je in het begin hier vaak nog wel mee om kunt gaan. Je werkt bijvoorbeeld door de vermoeidheid heen. Na een tijdje lukt dat echter niet meer en zijn zelfs de meest alledaagse taken een immense opgave. Als je dit ervaart maar hier niks mee doet, dan verandert jouw situatie ook niet. 

Symptomen die kunnen voorkomen:

 • Hoofdpijn.

 • Duizeligheid.

 • Pijnlijk gevoel op de borst.

 • Hartkloppingen.

 • Pijn in de buik of een opgeblazen gevoel.

 • Last van spijsvertering. 

 • lichamelijke en/of geestelijke moeheid

 • slapeloosheid

 • onzekerheid

 • neerslachtig

 • opgejaagd voelen

 • angst- en paniekklachten

 • makkelijk huilen

 • prikkelbaar: snel ergeren of boos worden

 • concentratieproblemen.

Wat moet je doen als je een burn-out hebt?

 • Om te herstellen van een burn-out is een actieve aanpak nodig.

 • Een burn-out gaat niet vanzelf over.

 • Vaak is professionele hulp noodzakelijk.

 • Zoek tijdig hulp anders kunnen klachten verergeren.

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die ervoor zorgt dat je je erg lusteloos en somber voelt en misschien zelfs je bed niet meer uit wilt. Als je depressief bent heeft dat een negatieve invloed op jouw dagelijks leven.

Een depressie valt onder de ‘stemmingsstoornissen’. Het is één van de meest voorkomende psychische ziektes. Bijna 20 procent van de Nederlanders (18 tot 64 jaar) krijgt ooit een depressie (Trimbos). Iedereen kan het krijgen, maar het komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Ook kinderen kunnen een depressie ontwikkelen.

 

Mensen ervaren wel vaker een periode van somberheid. Somberheid wordt pas een depressie als dit jouw dagelijkse leven in de weg zit. Bij somberheid is er een duidelijk aanwijsbare reden voor jouw slechte gevoelens. Je kunt dan nog wel dingen uitvoeren en wanneer je afgeleid bent van de negatieve gedachten, kun je nog plezier ervaren. 

Bij een depressie is je gedrevenheid niet meer terug te herkennen en je ervaart helemaal geen plezier meer. Je bent je motivatie volledig kwijtgeraakt. Je kunt niet meer handelen, ook al zou je dat wel willen.

 

De tekenen van een depressie zijn onder andere:

 • angstgevoelens

 • paniekgevoelens

 • vermoeidheid

 • slaapproblemen

 • hoofdpijn

 • duizeligheid

 • weinig of veel eetlust

 • eenzaamheid

Als je langer dan 2 weken een somber gevoel hebt en last hebt van minimaal 4 symptomen zou het kunnen dat je een depressie hebt. Depressie symptomen kunnen we onderverdelen in psychische en lichamelijke symptomen:

Psychische symptomen depressie

Er zijn meerdere aanvullende psychische kenmerken die horen bij een depressie. Om te kunnen werken aan herstel is het van belang om deze symptomen te herkennen:

 • angstgevoelens

 • paniekgevoelens

 • wanhopig gevoel

 • interesseverlies (je haalt nergens voldoening uit)

 

Lichamelijke symptomen depressie

Ook op lichamelijk gebied gebeurt er veel met je tijdens een depressie. De lichamelijke symptomen van een depressie worden niet altijd herkend omdat deze klachten ook in andere omstandigheden aanwezig kunnen zijn. Toch zijn er een aantal lichamelijke klachten die kunnen duiden op een depressie:

 • vermoeidheid

 • slaapproblemen

 • hoofdpijn

 • duizeligheid

 • weinig of veel eetlust

 • minder of geen zin in seks

 • onverklaarbare pijn

 

Gedachten bij depressie

Een depressie kan jouw gedachtegang beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld gedachten ervaren die je (bijna) nooit eerder had. Kom je ’s nachts moeilijk in slaap doordat je piekert? Ook dit is één van de symptomen. Als je lijdt aan een depressie ervaar je vaak negatieve of beperkende gedachten die maar door jouw hoofd blijven malen. Ook kan het zijn dat je veel nadenkt over de dood en/of de zin van het leven.

 

Gedrag bij depressie

Een depressie kan invloed hebben op jouw gedrag. Je voelt je bijvoorbeeld energieloos, of bent misschien sneller boos of geïrriteerd. Ook kan het zijn dat je meer moeite hebt met het nemen van besluiten. Het kan ook jouw concentratievermogen beïnvloeden en een gevoel van rusteloosheid veroorzaken.

 

Depressie symptomen kinderen

Bij kinderen met een sombere stemming valt het vaak minder snel op. Zij vertonen niet het gedrag dat typerend is voor volwassenen met een depressie en hebben vaak moeite om hun gevoelens te verwoorden. Bij kinderen kunnen de volgende symptomen te maken hebben met een depressie:

 • slechte schoolprestaties

 • nachtmerries

 • slaapproblemen

 • eetproblemen

 • gedragsveranderingen

 • regelmatig hoofdpijn en/of buikpijn hebben

 • prikkelbaar

 • minder spelen

 • minderwaardig voelen

Neem contact op via de mail of telefoon voor een oriënterend gesprek of vragen over bovenstaande. 

IMAG7909.jpg
bottom of page